วันนี้ตรงกับ..  Website counter

 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร-กิจกรรม
บริการภาพถ่าย วิดีโอ ซอฟต์แวร์
ให้ความรู้ แก่ผู้สนใจทั่วไป
เราคือผู้ผลิตและผู้เผยแพร่
สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้
   
     
 
   
  วรเมธ บุญสนิท
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์
 
   
  มานะ บุญกัณฑ์  
   
  ราตรี ทองแย้ม  
   
  จิราภัทร วารินทร์  
   

ชดาษา สันถวะสกุล

   
  กิติญา มุขสมบัติ  
 
 
 
 
 
 
 
นัตถิ ปัญญา สมา อาภา ...แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี...

มุทิตาจิตกับคุณครูศรีชัย เรือนเงิน - - ตุลาคม 2559
 

ครูเกษียณอายุราชการ 6 ตุลาคม 2559
 

เกษียณวารานุสรณ์...มุทิตาจิตกับพี่ ๆ ที่ครบวาระ
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 18.30 น. นายเกษมสุข เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร จัดงานแสดงมุทิตาจิตคณะครูโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เนื่องในวาระอายุครบเกษียณอายุราชการ 60 ปี จำนวน 8 ท่าน

มุทิตาจิตกับคุณครูสถาพร อินทร์คำน้อย
 นายศรีชัย เรือนเงิน พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ร่วมกันจัดงานแสดงมุทิตาจิตกับคุณครูสถาพร อินทร์คำน้อย ในวาระที่ท่านจะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2558

พาเที่ยวชม งานออกพรรษาไหลเรือไฟ - นครพนม
ภาพชุดนี้ จะพา เที่ยวงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาด จ.นครพนม ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเทศกาลออกพรรษา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ จัดขึ้นบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด ริมเขื่อนถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ทัศนศึกษาเชียงใหม่ - 24 เมษายน 2555 .. เก่ามาก ๆ
คณะครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่เข้าประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ฯ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2555 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ทัศนศึกษาเชียงคาน - 25 กรกฏาคม 2556 .. เก่ามาก
เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดอบรมโครงการการทำวิจัยในโรงเรียน โดยมีนายเกษมสุข เพชรดี ให้เกียรติเป็นประธานพิธี แล้วทัศนศึกษานอกสถามที่ ที่ อ.เชียงคาน จ.เลย เมืองเล็กๆ ริมแม่น้ำโขงสุดชายแดนไทย

 
คล้ายวันสถาปนายุวกาชาด 58 วันครู 2558 - 16 มกราคม 2558
มหกรรม กีฬาไทรเงินเกมส์ '51 เก็บตก กีฬาไทรเงินเกมส์  '51 Merry Christmas - 24 ธ.ค. 2557
 

 

 

27/9 ถ.เทศบาล2 อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 :: Phibun Computer Center :: Phibunmangsahan School.